Extra Miler

remote training

Extra Miler start-up project helps students to have hands-on experience in real working environment.

They hold frequent workshops for everyone, especially Game Developers and Game Designers to improve game making skill.

Có rất nhiều khóa học trên Udemy, Youtube, các trường Academy ... Tuy nhiên chỉ có làm việc với áp lực y như thật và giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài sách vở mới có thể giúp bạn trưởng thành nhanh chóng. 

Dự án start-up Extra Miler đang cố gắng giải quyết chỗ hổng đó bằng các đợt workshop thường xuyên trong năm.

unity for Fresher: hybrid

An Extra Miler will help you to make a game similar to this. He will spend about 6 hours per week online with you. Register NOW!

Bạn sẽ được hướng dẫn và làm việc từ xa với một Extra Miler mỗi tuần 6 giờ để làm ra một sản phẩm tương tự như video bên cạnh. 

Trong tháng đầu tiên, BOT hoặc 1 hành tinh của BOT sẽ tài trợ cho 02 bạn đăng ký sớm nhất 90% chi phí chấm cơm. Bạn sẽ hỗ trợ Extra Miler 10% chi phí còn lại (~ 500K). Hãy đăng ký hôm nay và đừng bỏ lỡ buổi học nào nhé!

unity for newbie: minigame

An Extra Miler will help you to get familiar with Unity and make a simple mini game. You will have 10 online sections, each last for 2 hours

Bạn sẽ được hướng dẫn làm quen với Unity và làm một mini game đơn giản vào cuối khóa. Bạn sẽ có 10 buổi online, mỗi buổi 2 tiếng. 

Trong tháng đầu tiên, BOT hoặc 1 hành tinh của BOT sẽ tài trợ cho 02 bạn đăng ký sớm nhất 90% chi phí chấm cơm. Bạn sẽ hỗ trợ Extra Miler 10% chi phí còn lại (~ 250K). Hãy đăng ký hôm nay và đừng bỏ lỡ buổi học nào nhé!

unity for free: chess game

An Extra Miler will help you to make a chess game for free. He will help to review your code and give you some advice occasionally. However, most of the time, you will think by yourself like in a real chess match.

Bạn sẽ được giúp đỡ làm một game cờ vua đơn giản. Extra Miler sẽ giúp review code của bạn và đôi khi cho bạn 1-2 lời khuyên. Hầu hết thời gian bạn sẽ tự thân vận động, tự chủ suy nghĩ giống như khi bạn chơi cờ thật sự vậy.

Trong tháng đầu tiên, BOT hoặc 1 hành tinh của BOT sẽ tài trợ cho 01 bạn đăng ký sớm nhất 100% chi phí chấm cơm. Hãy đăng ký hôm nay và đừng bỏ lỡ ván cờ nào nhé!

WORK for free: REALITY PROCESS

To provide you the lacking experience in real life working environment, an Extra Miler will review your background and give you a number of tasks (from zero to hero). Completing task(s) or just letting it be, it's all upon you. You always have the freedom since you will work for free, no salary, no bonus, absolutely nothings except high quality requirements and deadline (if you are good enough for it).

If you are a student looking for internship, we will sign and seal your intern papers after 2 practicing months. If you are not a student but love making games, you are also welcome.

veteran alumni - cựu "học binh"

bang nguyen

"I know how to deal with deadlines, how to work with others in a project and also how to work independently"

thuan nguyen

"I can understand how to make a game. I could find document for game by keyword in workshop"